מסכת שבת דף קכ"ה ע"ב

הרב יהודה קוק
מסכת שבת דף קכ"ה ע"ב | תשע"ד
Share this