מסכת שבת דף קכ"ד ע"ב

הרב יהודה קוק
מסכת שבת דף קכ"ד ע"ב | תשע"ד
Share this