מסכת שבת דף קכ"ג ע"ב

הרב יהודה קוק
מסכת שבת דף קכ"ג ע"ב | תשע"ד
Share this