מסכת שבת דף קי"ט ע"ב

הרב יהודה קוק
מסכת שבת דף קי"ט ע"ב | תשע"ד
Share this