מסכת שבת דף קי"ח ע"ב

הרב יהודה קוק
מסכת שבת דף קי"ח ע"ב | תשע"ד
Share this