מסכת שבת דף ק"ב ע"ב, המשך

הרב יהודה קוק
מסכת שבת דף ק"ב ע"ב, המשך | תשע"ד
Share this