מסכת ראש השנה דף כ"ג, ראיית הירח החדש היכן יראה

הרב אברהם טרכטינגוט
מסכת ראש השנה דף כ"ג, ראיית הירח החדש היכן יראה | תשפ"ב
Share this