מסכת עירובין דף מ' ע"ב

הרב יהודה קוק
מסכת עירובין דף מ' ע"ב | תשע"ד
Share this