מסכת עירובין דף כ"ג ע"ב

הרב יהודה קוק
מסכת עירובין דף כ"ג ע"ב | תשע"ד
Share this