מסכת עירובין דף כ"ב ע"ב

הרב יהודה קוק
מסכת עירובין דף כ"ב ע"ב | תשע"ד
Share this