מסכת מכות, דף י"ב, "אילן שהוא עומד בתוך התחום ונופו נוטה חוץ לתחום"

הרב יצחק חיים פרץ
מסכת מכות, דף י"ב, "אילן שהוא עומד בתוך התחום ונופו נוטה חוץ לתחום" | תשע"ד
Share this