מסכת יומא פרק ו' משנה ז', שיעור מס' 56

הרב מאיר רוז
מסכת יומא פרק ו' משנה ז', שיעור מס' 56 | תשע"ט
Share this