מסכת יומא פרק ו' משנה ד', שיעור מס' 52

הרב מאיר רוז
מסכת יומא פרק ו' משנה ד', שיעור מס' 52 | תשע"ט
Share this