מסכת יומא פרק ו' משנה ב', שיעור מס' 50

הרב מאיר רוז
מסכת יומא פרק ו' משנה ב', שיעור מס' 50 | תשע"ט
Share this