מסכת יומא פרק א' משנה ז', שיעור מס' 10

הרב מאיר רוז
מסכת יומא פרק א' משנה ז', שיעור מס' 10 | תשע"ט
Share this