מסכת חולין תחילת פרק י', בעניין זרוע לחיים וקיבה והבדלים בין קדושת דמים לקדושת הגוף, שיעור 40

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין תחילת פרק י', בעניין זרוע לחיים וקיבה והבדלים בין קדושת דמים לקדושת הגוף, שיעור 40 | תשע"ח
Share this