מסכת חולין פרק י' משנה ג', ציורים שונים של פטורים וחיובים של מתנות כהונה, שיעור 42

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין פרק י' משנה ג', ציורים שונים של פטורים וחיובים של מתנות כהונה, שיעור 42 | תשע"ח
Share this