מסכת חולין פרק י' משנה ב', הדינים המיוחדים שיש בפסולי המוקדשין, שיעור 41

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין פרק י' משנה ב', הדינים המיוחדים שיש בפסולי המוקדשין, שיעור 41 | תשע"ח
Share this