מסכת חולין פרק י"ב משנה א'-ג', שילוח קן שבחצירו הפרטית, המציאות בימינו של דגירת הזכר ודין המסתפק האם העוף טהור או טמא, שיעור 46

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין פרק י"ב משנה א'-ג', שילוח קן שבחצירו הפרטית, המציאות בימינו של דגירת הזכר ודין המסתפק האם העוף טהור או טמא, שיעור 46 | תשע"ח
Share this