מסכת חולין פרק י"ב משנה א', בעניין שילוח הקן בשבת, בנשים, בביצים לא ראויות לאכילה, בקן בבית כנסת, בחדר מדרגות, ובגג משותף, והאם יעזור לחזור ולהפקיר את הביצים, שיעור 45

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין פרק י"ב משנה א', בעניין שילוח הקן בשבת, בנשים, בביצים לא ראויות לאכילה, בקן בבית כנסת, בחדר מדרגות, ובגג משותף, והאם יעזור לחזור ולהפקיר את הביצים, שיעור 45 | תשע"ח
Share this