מסכת חולין, פרק ט' משנה ו' עד סוף הפרק, אבר המידלדל בבהמה ובאדם לעניין טומאה וטהרה, שיעור 39

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין, פרק ט' משנה ו' עד סוף הפרק, אבר המידלדל בבהמה ובאדם לעניין טומאה וטהרה, שיעור 39 | תשע"ח
Share this