מסכת חולין, פרק ט' משנה ד'-ה', טומאה ויד לטומאה ועצמות טמאות, שיעור 38

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין, פרק ט' משנה ד'-ה', טומאה ויד לטומאה ועצמות טמאות, שיעור 38 | תשע"ח
Share this