מסכת חולין פרק ט' משנה ב'-ג', זהירות מאכילת קילופי עור בשפתיים ובידיים, ובעניין הכשר של עד שחושב שהוא צדיק, שיעור 37

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין פרק ט' משנה ב'-ג', זהירות מאכילת קילופי עור בשפתיים ובידיים, ובעניין הכשר של עד שחושב שהוא צדיק, שיעור 37 | תשע"ח
Share this