מסכת חולין פרק ח' משנה ד' - פרק ט' משנה א', באיזה דברים נוהג איסור בשר בחלב, שיעור 36

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין פרק ח' משנה ד' - פרק ט' משנה א', באיזה דברים נוהג איסור בשר בחלב, שיעור 36 | תשע"ח
Share this