מסכת חולין פרק ח' משנה ג', המשך ספק חסרון ידיעה בס''ס ובספירת העומר בבה''ש, שיעור 34

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין פרק ח' משנה ג', המשך ספק חסרון ידיעה בס''ס ובספירת העומר בבה''ש, שיעור 34 | תשע"ח
Share this