מסכת חולין פרק ח' משנה ג', האם יש עצה להתחתן עם שני נשים, שיעור 35

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין פרק ח' משנה ג', האם יש עצה להתחתן עם שני נשים, שיעור 35 | תשע"ח
Share this