מסכת חולין פרק ח' ממשנה ג', ספק חסרון ידיעה אינו נחשב לספק, שיעור 33

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין פרק ח' ממשנה ג', ספק חסרון ידיעה אינו נחשב לספק, שיעור 33 | תשע"ח
Share this