מסכת חולין פרק ז' משנה א'-ד', בעניין גיד הנשה, שיעור 28

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין פרק ז' משנה א'-ד', בעניין גיד הנשה, שיעור 28 | תשע"ח
Share this