מסכת חולין פרק ד' משניות א'-ג', בהמה המקשה לילד, שיעור 16

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין פרק ד' משניות א'-ג', בהמה המקשה לילד, שיעור 16 | תשע"ח
Share this