מסכת חולין פרק ד' משנה ה', בן פקועה, שיעור 18

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין פרק ד' משנה ה', בן פקועה, שיעור 18 | תשע"ח
Share this