מסכת חולין פרק ד' משנה ה', בן פקועה לגבי דין מפרכסת ובדין שחיטתו בשבת, שיעור 20

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין פרק ד' משנה ה', בן פקועה לגבי דין מפרכסת ובדין שחיטתו בשבת, שיעור 20 | תשע"ח
Share this