מסכת חולין פרק ג' משנה ב'-ה', טריפות בבהמות ועופות ונפק''מ אם דבר אסור משום סכנה או משום איסור רגיל, שיעור 13

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין פרק ג' משנה ב'-ה', טריפות בבהמות ועופות ונפק''מ אם דבר אסור משום סכנה או משום איסור רגיל, שיעור 13 | תשע"ח
Share this