מסכת חולין, פרק א' משניות א-ד, השוחט בשבת וגזירות דרבנן בסכין השחיטה, שיעור 9

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין, פרק א' משניות א-ד, השוחט בשבת וגזירות דרבנן בסכין השחיטה, שיעור 9 | תשע"ח
Share this