מסכת חולין, פרק ב' משנה ב' עד סוף הפרק-סיום הל' שחיטה, שיעור 11

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין, פרק ב' משנה ב' עד סוף הפרק-סיום הל' שחיטה, שיעור 11 | תשע"ח
Share this