מסכת חולין פ''ד משנה ד' ותחילת משנה ה', בענין בהמה המקשה לילד ובן פקועה, שיעור 17

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין פ''ד משנה ד' ותחילת משנה ה', בענין בהמה המקשה לילד ובן פקועה, שיעור 17 | תשע"ח
Share this