מסכת חולין, סיכום הלכות בשר בחלב על שולחן אחד היוצאות מפרק ח' משנה א'-ב', שיעור 31

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין, סיכום הלכות בשר בחלב על שולחן אחד היוצאות מפרק ח' משנה א'-ב', שיעור 31 | תשע"ח
Share this