מסכת חולין סיום המסכת, פרק י"ב משנה ג'-ה', בעניין הלאו והעשה שיש בשילוח הקן והמסתעף, שיעור 47

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין סיום המסכת, פרק י"ב משנה ג'-ה', בעניין הלאו והעשה שיש בשילוח הקן והמסתעף, שיעור 47 | תשע"ח
Share this