מסכת חולין סוף פרק י"א ותחילת פרק י"ב, בעניין פרטי מצוות שילוח הקן, שיעור 44

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין סוף פרק י"א ותחילת פרק י"ב, בעניין פרטי מצוות שילוח הקן, שיעור 44 | תשע"ח
Share this