מסכת חולין סוף פרק ז' ותחילת פרק ח', איסורי בשר בחלב על שולחן אחד, שיעור 30

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין סוף פרק ז' ותחילת פרק ח', איסורי בשר בחלב על שולחן אחד, שיעור 30 | תשע"ח
Share this