מסכת חולין סוף פרק ו', בעניין כיסוי הדם ופתיחה לדיני גיד הנשה, שיעור 27

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין סוף פרק ו', בעניין כיסוי הדם ופתיחה לדיני גיד הנשה, שיעור 27 | תשע"ח
Share this