מסכת חולין סוף פרק ג', סימני טהרה בחיות עופות חגבים ודגים בהלכה ובאגדה, שיעור 15

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין סוף פרק ג', סימני טהרה בחיות עופות חגבים ודגים בהלכה ובאגדה, שיעור 15 | תשע"ח
Share this