משניות חולין, נפק''מ בשאלה האם שחיטה היא מצוה, ובעניין עד אחד שנאמן שנשחט כהלכה, שיעור 2

הרב משה יעקב קליין
משניות חולין, נפק''מ בשאלה האם שחיטה היא מצוה, ובעניין עד אחד שנאמן שנשחט כהלכה, שיעור 2 | תשע"ז
Share this