משניות חולין, כח כוחו בכל התורה כולה ושחיטת עכו''ם, שיעור 7

הרב משה יעקב קליין
משניות חולין, כח כוחו בכל התורה כולה ושחיטת עכו''ם, שיעור 7 | תשע"ח
Share this