מסכת חולין הקדמה לפרק ח' משנה ג', הלכות חנ''נ וביטול בשישים, שיעור 32

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין הקדמה לפרק ח' משנה ג', הלכות חנ''נ וביטול בשישים, שיעור 32 | תשע"ח
Share this