מסכת חולין בן פקועה בכל התורה - עניני אכילה, עניני איסורים, ועניני ממונות, שיעור 19

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין בן פקועה בכל התורה - עניני אכילה, עניני איסורים, ועניני ממונות, שיעור 19 | תשע"ח
Share this