מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין, סוגיית 'ביטול ברוב'

הרב אבינועם פוסטבסקי
מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין, סוגיית 'ביטול ברוב' | תש"פ
Share this