מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה י"א, בדיני קדימה של רבו מול אביו ועיון בטעם של התועלת שיש ברב שמביאו לעוה''ב, שיעור 45

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה י"א, בדיני קדימה של רבו מול אביו ועיון בטעם של התועלת שיש ברב שמביאו לעוה''ב, שיעור 45 | תש"פ
Share this