מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה א', זוטו של ים והמסתעף לסוגיית הצלה מדליקה בשבת, שיעור 22

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה א', זוטו של ים והמסתעף לסוגיית הצלה מדליקה בשבת, שיעור 22 | תשע"ט
Share this