מסכת בבא בתרא, שנים שהן שותפים בחצר ובאים לידי חלוקה

הרב אבינועם פוסטבסקי
מסכת בבא בתרא, שנים שהן שותפים בחצר ובאים לידי חלוקה | תשפ"א
Share this