מסכת בבא בתרא, 'השותפים שרצו לעשות מחיצה'

הרב אבינועם פוסטבסקי
מסכת בבא בתרא, 'השותפים שרצו לעשות מחיצה' | תשפ"א
Share this